Podzemni kontejneri i opštinska đubrad

  1. Odluku o određivanju lokacija doneli su članovi veća koji su već dve godine u ostavci
  2. Lokacija za kontejnere nikada nije bila precizno određena, već jke ostavljena na slobodnu procenu izvođačima radova
  3. Predstavnici JKP Mediana su se složili da nemaju problem sa promenom lokacije
  4. Peticija stanara koja je upućena istog dana po prvobitnom pokušaju postavljanja kontejnera nije uzeta u razmatranje
  5. Predsednik opštine obećao sastanak sa stanarima koji se nikada nije desio
  6. Stanari nisu imali ništa protiv samih podzemnih kontejnera, već isključivo protiv lokacije, koja je neprimerena.
  7. Kontejneri su postavljeni na nekoliko metara od dečijih mobilijara i u suprotnosti su sa Pravilnikom Ministarstva privrede o bezbednosti dečijih igrališta
  8. Tokom postavljanja dežurale patrole policije da brane kontejnere
  9. Postavljena su samo dva podzemna kontejnera za četiri zgrade, što će sigurno proizvesti stvaranje mini deponija pored prozora stanara
  10. Samo iznošenje otpada iz podzemnih kontejnera potencijalno može napraviti štetu stanarima zbog parkinga koji je u neposrednoj blizini.